Gymnasiet och vuxenutbildningen

Kalla kriget

Med avstamp i andra världskriget förklaras kalla kriget från en svensk horisont. Inne i den atombomssäkra bergshangaren 27 meter under mark ges besökarna en inblick i hur vi på flygflottiljen i Säve förberedde oss på det värsta. 

Programmet kan också genomföras online.

Historisk teknikutveckling

Med hjälp av våra utställda SAAB-tillverkade flygplan Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Gripen studeras teknikutvecklingen. Eleverna arbetar i par eller i små grupper och får i uppgift att hitta olikheter jämfört med det föregående planet. En del av olikheterna syns tydligt, medan andra framgår av informationsskylten som står vid varje plan. Skyltarna kan kompletteras med en mer lättläst variant om ni önskar det. Avslutningsvis diskuteras i klassen vad som driver teknikutvecklingen.