Planera aktivitetsytan

Hjälp oss att planera den nya aktivitetsytan ute. På ett område utanför  berghangaren har vi börjat skapa ett område för lek, rekreation och kultur. Efter ett kort besök på platsen delas klassen upp i mindre grupper, där varje grupp skall ta fram en lista över vad de tycker är roligt på en lekplats.  Nästa uppgift för grupperna är att planera aktivitetsytan utifrån en karta. Förutom gruppens idéer skall också en scen, och ett centralhus med toaletter och café placeras ut. Vi på Aeroseum tar med oss barnens tankar i den fortsatta framväxten av aktivitetsytan.

Programmet kan också genomföras online.

Varför kan vi flyga?

Med avstamp i två enkla experiment tar vi upp några av aerodynamikens grunder som gör att flygplan kan flyga. Vi fokuserar på strömningen kring flygplansvingen. Sedan går vi vidare och undersöker vad det är som gör att helikoptern och luftballongen kan flyga.

Programmet kan också genomföras online.