Varför kan vi flyga?

Utifrån två enkla experiment tar vi upp några av aerodynamikens grunder som gör att flygplan kan flyga. Vi fokuserar på strömningen kring flygplansvingen. Sedan går vi vidare och undersöker vad det är som gör att helikoptern och luftballongen kan flyga.

Programmet kan också genomföras online.

Kalla kriget

Med avstamp i andra världskriget förklaras kalla kriget från en svensk horisont. Inne i den atombomssäkra bergshangaren 27 meter under mark ges besökarna en inblick i hur vi på flygflottiljen i Säve förberedde oss på det värsta. 

Programmet kan också genomföras online.

Historisk teknikutveckling

Med hjälp av våra utställda SAAB-tillverkade flygplan Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Gripen studeras teknikutvecklingen. Eleverna arbetar i små grupper och hittar förändringar jämfört med det föregående planet. En del av förändringarna syns tydligt, medan andra framgår av informationsskylten som står vid varje plan. Skyltarna kan bytas mot en mer lättläst variant, om ni önskar det. Avslutningsvis diskuteras i klassen vad som driver teknikutvecklingen.