2019 hade Aeroseum besök av 93 skolklasser. Ett rekord som vi kan tacka Lärarna Britt och Annika för.