Pedagoggruppen är nu komplett!
Vår Museipedagog Mattias Niord (T.v) har fått en ny kollega.
Mikael Hammelev-Jörgenssen är från september nyanställd som Intendent vid Aeroseum.
Mikael ansvarar för Aeroseums samlingar och utställningar som skapas av en grupp bestående av två Museipedagoger, två Skolpedagoger och en Utställningsbyggare.