Startbil 954 efterlyses!

Aeroseum förbereder en utställning om J29 Flygande Tunnan.
Vi önskar att en startbil skall ingå i utställningen.
Vi är intresserade av att komma över en Startbil 954. Den behöver inte vara i körbart skick.