Startbil

4e januari 2018

Startbil 954 efterlyses!

Aeroseum förbereder en utställning om J29 Flygande Tunnan. Vi önskar att en startbil skall ingå i utställningen. Vi är intresserade av att komma över en Startbil 954. Den behöver inte vara i körbart skick.