STOR OMFLYTTNING

20e november 2018

STOR OMFLYTTNING Tisdagen den 20 nov påbörjades förberedelserna för att ta ned Y70 till vinterförvaring. Det är stora omflyttningar som måste göras. Arbetet utföres av Aeroseumpersonal tillsammans med Göteborgs Veteranflygsällskap. Foto: Mattias Isaksson