Aeroseums lovaktiviteter hade i år fler besökare än tidigare år.
Vår Skolpedagog Annika hade många både yngre och äldre besökare i Aeroseums Skaparverkstad!