SUPERPUMAN VAR OCKSÅ EN VIKTIG RESURS
10 Hkp 10 och 14 Hkp 4 med välutbildade besättningar. ”Det var grejer det..”

7