The Aviation Bookshop till Aeroseum

17e juni 2014

NaviationbookshopThe Aviation Bookshop har flyttat in på Aeroseum. Bokförsäljning startar under sommaren. www.aviationbookshop.se