TILLÖKNING I FAMILJEN
Simulatorfamiljen får tillökning efter sommaren. Jan Fjeld har köpt en helt ny Boeing 737-800.-simulator.
Jans simulator är placerad (delar har redan kommit) i Aeroseums Flygsimulatorhall. Detta blir de 8’e simulatorn. En helt modern Airliner!!