U137 - 40 ÅR SEDAN GRUNDSTÖTNINGEN

8e maj 2021

BOKA IN DEN 27 OKTOBER 2021. Aeroseum har en öppen inbjudan för alla intresserade. Vi genomför ett helgdagsarrangemang (kl.13-22) och spelar upp hela U137 händelsen med bilder och av er berättade, upplevda historier.
Program och kostnad kommer, men börja redan leta i era minnens arkiv. Många blev engagerade och Sverige oroades av händelsen och dess följder. De som redan anmält sig är ”Nålstens Vänner” (FV kamratförening runt deras helikoptersystem).