I Aeroseum finns ett unikt Flygantikvariat. Här blandas gamla rariteter med nyproducerade böcker.
Besök Aeroseum, njut av den fantastiska miljön och handla med hem intressanta böcker om flyg.