Apokalyps – Helikoptern och Vietnamkriget

Vietnamkriget är omöjligt att undvika när det gäller militärhelikopterns historia. Som redan nämnts så var det inte mycket som var helt nytt. Beväpnade helikoptrar hade redan använts i strid, både som trupptransport med kulsprutor för självförsvar och som rena attackhelikoptrar beväpnade med kulsprutor och raketer, till exempel av Frankrike i Algeriet.

Det som skiljer är dock skalan på den insats helikoptrarna gjorde. Amerikanska armén hade bildat stora förband av helikopterburet infanteri som kunde flygas in och landsättas var de än behövdes. Transporthelikoptrarna var utrustade med kulsprutor i dörrarna för att kunna ge eldunderstöd åt soldaterna vid landsättning eller upphämtning. Detta visade sig vara otillräckligt då kulsprutorna hade begränsad sikt och ju lägre de gick desto svårare var det för att ge bra understöd eller försvara sig mot eldgivning som riktades mot helikoptrarna. Om några helikoptrar stannade i luften för att få bättre överblick innebar det att landsättningen tog längre tid.

1962 hade olika förband börjat modifiera sina helikoptrar med fasta kulsprutor som var riktades framåt och kontrollerades av piloterna. En del beväpnades dessutom med raketer för att ge ännu mer eldkraft. Dessa tungt beväpnade helikoptrar kallades för ”Frogs” eller ”Hogs” medan transporthelikoptrarna benämndes ”Slicks”.

De tungt beväpnade helikoptrarna genomförde både förberedande anfall samt gav eldunderstöd och vaktade medan transporthelikoptrarna landsatte soldaterna och flög iväg. Både Nordvietnamesiska armén och Viet Kong-gerillan lärde sig att frukta det karaktäristiska ljudet från rotorbladen. Till skillnad från flygplan som oftast var begränsade till ett anfall för att sedan vända till basen för att ladda och tanka kunde helikoptrarna stanna över målområdet och spana efter nya mål.

Stryktålig improvisation

De till attackhelikoptrar ombyggda Hueys gjorde sitt jobb men hade begränsningar. Vapnen gjorde att de inte kunde ta någon last och dessutom orsakade de extra luftmotstånd, vilket gjorde ”Hogs” långsamma jämfört med ”Slicks” som de skulle skydda. Dessutom var dem i princip oskyddade och sårbara även för välriktad eld från handeldvapen.

Trots alla begränsningar så visade sig Hueyn vara mycket stryktålig och även om många skadades, och besättningar träffades av eld från marken, krävdes det mycket för att verkligen skjuta ner dem. Kulor kunde gå rakt igenom helikoptern utan att träffa vitala system och så länge piloten levde och kunde styra sin maskin kunde helikoptern ofta komma undan trots svåra skador.

Erfarenheterna ledde till att utvecklingen av helikoptrar specifikt framtagna för attackuppdrag påskyndades och kom att sättas in längre fram under kriget. Men likväl är en formation av ”Hogs” och ”Slicks” som med ett dovt muller närmar sig målet en av sinnebilderna för Vietnamkriget, det första TV-kriget, som kom att skapa en legend som ännu lever kvar.

Troligtvis bidrog filmen ”Apocalypse now” från 1979 till att forma legenden. I filmen finns en lång sekvens där ett luftburet förband under ledning av Överste Kilgore anfaller och erövrar en vietnamesisk by endast för att stranden intill är perfekt för surfing och översten vill se surfing. Anflygningen av helikopterformationen sker till de ödesmättade tonerna från ”Valkyrieritten” av Richard Wagner vilken bidrar till att förmedla en känsla av hot och fruktan hos de flyende vietnameserna.