Hughes 269 – Långlivad lättviktare

År 1955 gjorde Flygplansavdelningen på firman Hughes Tool Company en marknadsundersökning, som visade att det fanns en marknad för en billig, lätt, tvåsitsig helikopter. Någon sådan existerade inte vid tidpunkten och Hughes beslöt sig för att satsa på att bli först. 1956 flög så första prototypen av den maskin som kallades Hughes 269, men det kom att dröja ända till 1960 innan beslutet togs att man skulle starta en serieproduktion.

Helikoptern blev en framgång på den civila marknaden för flera olika syften som besprutning och som polishelikopter. Men den stora kunden blev amerikanska armén. Redan 1958 hade Hughes erbjudit US Army 5 prototyper för utvärdering som lätt observationshelikopter. Men armén fann efter några tester att helikoptertypen inte var lämpad för aktiv tjänst och avböjde.

Detta betydde inte att armén helt tappat intresset för helikoptern. 1964, när helikoptern hunnit bli en framgång på den civila marknaden, införskaffade även US Army Hughes 269, och gav den beteckningen TH-55A Osage. Armén var i behov av en ny skolhelikopter för att träna nya piloter och den lilla helikoptern passade perfekt. År 1969 hade 792 helikoptrar införskaffats och sats i arbete.

En civil Hughes 269. Källa Wikimedia

Hughes 269 kom att tjänstgöra som US Armys främsta skolhelikopter ända fram till 1988 och över 60 000 av arméns helikopterpiloter lärde sig flyga i TH-55 Osage.

1969 kom en förbättrad version betecknad Hughes 269C eller Hughes 300C. Företaget Schweizer kom att bygga helikoptern på licens och införde ett antal ytterligare förbättringar och därför förekommer även beteckningen Schweizer Hughes 300C samt Schweizer 300C.

De förbättrade versionerna av Hughes 269 fortsatte framgången som lätt civil helikopter och militär skolhelikopter. Firman Schweizer har dessutom fortsatt att utveckla helikoptern och introducerat de förbättrade versionerna, 330m och senast Sikorsky 333.

År 2004 övertog den kända helikoptertillverkaren Sikorsky firman och fortsatte tillverkning. Så 2018 såldes licensen till en ny firma som tagit namnet Schweizer och som ämnar fortsätta tillverkning och utveckling baserad på modell 300.

Bland de specialversioner som tagits fram kan nämnas den lätta polishelikoptern 300CQ Sky Knight. Ett problem som gjorde att svenska Arméflyget i första vändan avstod från att skaffa fler än två Hkp 5A på 1960-talet var att helikoptern hade en mycket hög ljudnivå. Sky Knight har försetts med ljuddämpare och ljudabsorberande material som sänker ljudnivån med 75%. Detta så att polishelikoptern skall kunna spana utan att väcka onödig uppmärksamhet.

Det har således gått mer än 50 år sedan den första Hughes 269 tog till väders men den enkla lilla helikoptern utvecklas alltjämt och har än så länge tillverkats i över 3300 exemplar.