Vägen till Viggen

Utvecklingen av det som skulle bli flygplan 37 Viggen startades redan 1952, hela 3 år innan flygplan 35 Draken flugit för första gången. Det visar hur snabbt utvecklingen in flyget gick vid denna tid. Man började planera för en ersättare för flygplan 35 Draken redan innan det ens flugit för första gången och ersättning för flygplan 32 Lansen samma år som det planet flög för första gången!

Många projekt – Många inriktningar

Det första projektet benämndes 1300 och gick lite olika vägar. Först ville man ha ett jaktplan som skulle kunna bekämpa högtflygande överljudsbombplan. Sedan kom önskemål om ett attackplan som skulle kunna anfalla fiendens flygbaser och robotramper. Över 100 olika förslag togs fram inom projekt 1300 varav det mest utarbetade var flygplan A 36. 1956 startade även projekt 1350/36 och sedan 1400. Det första var mer specifikt avsett att vara en vidareutveckling av flygplan 32 Lansen och 35 Draken, men projekt 1400 var ett projekt som avsåg planera för att leverera ett nytt plan ca 2 till 3 år efter att projekt 1300 levererats.
Projekt 1300 avslutades under 1956 och projekt 1350/36 tog över som huvudprojektet. Det stod klart att Flygplan A 36 skulle bli alldeles för dyrt om man gick vidare.

Pengarna tryter

Flygstaben som styrde utvecklingsinriktningen började få ont om pengar och vid mitten av 50-talet var det många som trodde att robotar snart skulle ersätta alla bemannade flygplan. Därför styrde flygstaben om utvecklingen mot så billiga flygplan som möjligt.
I och med detta gick de ovannämnda projekten i graven, så även projekt 1400 vars sista utkast var ett försök att ta fram ett billigare alternativt. Men nu prioriterades projekt med robotar framför flygplan. Konsekvensen blev att alla projekt på SAAB avstannade.
På SAAB fick man arbeta på egen hand med olika utkast och befintlig produktion, men år 1961 kom en vändpunkt då flygstaben lade fram en ny kravspecifikation på ett nytt stridsflygsprojekt, benämnt 1500/37. Nu kom alla gamla projektstudier till nytta.

Enhetsflygplanet föds

Det intressanta med projekt 1500/37 var att ett enhetsflygplan efterfrågades som skulle vara kapabelt att genomföra alla tre huvuduppdrag. Jakt, attack och spaning. Ett annat krav var att flygplanet måste kunna operera från opreparerade banor på 500 meters längd. Det skulle klara att flyga över ljudhastigheten på låg höjd och dubbla ljudhastigheten på hög höjd.

SAAB agerade snabbt och presenterade ett antal förslag redan i Mars 1961. I september kom en ny specifikation till SAAB med något mer begränsade krav. Nu sökte ett flygplan där attackförmågan på låg höjd betonades och som kunde ersätta SAAB 32 Lansen. Kravet var att klara ljudhastigheten på låg höjd, vara lätt att hantera i fält. Vikten fick ligga på runt 10 ton.

SAAB gick vidare och i juni 1962 valdes det utkast ut som skulle bli basen för utvecklingen av flygplan 37. Från denna stund gick det ungefär 5 år tills den första prototypen lyfte från marken den 8 februari 1967 med pilot Eric Dahlström vid spakarna.

Revolutionerande design

Viggen blev det första plan serietillverkade planet som försågs med Canardvingar, de små vingarna vid sidan av cockpit. Dessa vingar bidrog till att ge planet en kort startsträcka vilket var ett krav. I händelse av ett krig skulle flygplanen spridas ut på ett stort antal mindre fältflygbaser som delvis utnyttjade vanliga vägar.
Långa landningsbanor var en lyx Viggen måste klara sig utan. För att kunna stanna utvecklades en reversering, ett motorbromssystem där jetstrålarna efter landning riktades snett framåt och gav piloten möjlighet att utnyttja motorns kraft till att bromsa in på en kort sträcka.

Viggen

Viggen tillverkades i flera utföranden. Här startar en tvåsitsig skolversion, SK37. Här syns bland annat den udda lösningen med två hjul på landningställen. Notera att den stora lasten under planet inte är en bomb utan en extra bränsletank. Foto Peter Langsdale.