VACKER DANSKA
Denna skönhet, en Motorseglare, besöker Aeroseum fredagen 29 juni.
Spännvidden är större än 19 metersgrinden varför fpl fick tas in på snedden