VACKER DANSKA

2e juli 2018

VACKER DANSKA Denna skönhet, en Motorseglare, besöker Aeroseum fredagen 29 juni. Spännvidden är större än 19 metersgrinden varför fpl fick tas in på snedden