Vad är detta?

1e mars 2019

VAD ÄR DETTA? Den som först svarar rätt får en Familjebiljett till Göteborgs Modell och Hobbymässa 30-31 mars. RÄTT SVAR: EN BANDSPELARE SOM SPELAT IN ALL RADIOTRAFIK TILL SÄVETORNET BANDEN SPARADES. Hubert Norén var först med rätt svar!