VAD ÄR DETTA?
Den som först svarar rätt får en Familjebiljett till Göteborgs Modell och Hobbymässa 30-31 mars.

RÄTT SVAR:
EN BANDSPELARE SOM SPELAT IN ALL RADIOTRAFIK TILL SÄVETORNET
BANDEN SPARADES.
Hubert Norén var först med rätt svar!