HKP1Familjen Sjöblom från Dingle har vänligen skänkt tre rotorblad till Aeroseum. Rotorbladen har suttit på en Helikopter 1 och såldes vidare när Helikopter 1 avrustades på tidigt 70-tal.

Man gjorde ett tidigt försök i Dingle att bygga ett vindkraftverk av rotorbladen. Infästningen i berget gav dock med sig varför den tidiga vindkraftsutvecklingen i Dingle avstannade.