Vetenskapsfestivalen 2019

3e april 2019

Aeroseum är en del av Vetenskapsfestivalen. Elever har byggt hur de tror de flygande farkosterna skulle sett ut om inte fåglar fanns. #vetenskapsfestivalen #aeroseum #flygplan#helikopter