Vilka flygplan?

19e april 2018

VILKA FLYGPLAN har dessa propellrar suttit på?