VINDKUNG
Pilot besöker Aeroseum och trotsar vindarna. Flygplanet är tyskregistrerat men har flugit från Billund i Danmark.