VOLONTÄRSKVÄLL MED BESÖK FRÅN AEROKLUBBEN

24e februari 2022

FÖRSTA ELFLYGET I SVERIGE FINNS PÅ SÄVE
På tisdagens volontärskväll, den 22 februari, berättade Sven Rolandsson och Rickard Carlsson den spännande historien om Sveriges första elflygplan. Flygplanet av modellen Pipistrel velis elektro, finns på Aeroklubben på Säve sedan september månad 2020. Aeroklubben har sedan dess även fått Pipistrel certifierat som skolflygplan och deltagit i flera banbrytande flygningar runtom i Sverige. Se mer från deras fantastiska elflygsturne’ https://flygkanalen.se/filmer/elflygsturne-2021/.