Gruppbild... Fotograf: Lennart Almqvist

Gruppbild… Fotograf: Lennart Almqvist

Tisdagen den 25 februari samlades de volontärer och den Aeroseumpersonal som arbetade för ett gruppfoto vid ett av Aeroseums Viggenflygplan.

Föredragshållare denna kväll var kommendörkapten Lars Nordenberg som berättade om sin tid som befälhavare på ubåt och kustkorvett.

Det skarpögde kan hitta Lars i gruppen framför flygplanet.