VOLONTÄRSSKICKLIGHET
Bland Aeroseums alla Volontärer finns ett fantastiskt varierat yrkeskunnande. Exempel på detta är nedanstående modell och ljudskåp.