Föreningen AEROSEUMS VÄNNER

Aeroseum värnar om svensk kulturhistoria. Sådan verksamhet kostar stora pengar och resurser. För att stödja verksamheten har Föreningen Aeroseums Vänner bildats, en förening som enkom har till uppgift att stödja Aeroseums målsättning och verksamhet.

Aeroseums Vänner har valt en ny styrelse som nu ser över formerna för medlemskap med avgifter och förmåner. Vi återkommer inom kort med mer information.