Aeroseums vänner

Stöd Aeroseum, bli medlem

ÅRSMÖTE

Föreningen Aeroseums Vänner
Medlemmarna i Aeroseums Vänner inbjuds till årsmöte enligt nedan:

Datum: Tisdagen den 14 mars
Tid: Kl 18:00
Plats: Ordersalen i berget
Vi bjuder på kaffe med tilltugg
I mån av tid och intresse kommer vi som avslutning att göra en kort, guidad tur i berget.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Hej alla Aeroseum-vänner!

Detta är en förhandsavisering om årsmötet i Aeroseums Vänner.
Årsmötet kommer att hållas den 14/3. En inbjudan med mer information om tid och plats kommer att skickas ut i mitten av februari.
Vi vill också påminna om att motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.
Motioner skickas till ordföranden, Ulf Delbro, antingen som e-post på adressen udelbro@gmail.com eller med brev till
Ulf Delbro
Skånegatan 17E
411 40 Göteborg

Hälsningar
Styrelsen

Medlemskap i Aeroseums Vänner – en idealisk julklapp

Att ge bort ett medlemskap i Aeroseums Vänner för 2024 är en idealisk julklapp Det är en gåva som skänker mycket glädje för alla åldrar, och du bidrar dessutom till att stödja Aeroseums insats att bevara svensk kultur- och flyghistoria!

De olika avgiftsnivåerna med tillhörande medlemsförmåner att välja på finner du nedan.

Guldmedlemskap. Medlemsavgift 1000 kronor per år. Förmåner:

 • Fritt inträde vid fem tillfällen under ordinarie öppettider för en person eller för medlems familj, max 2 vuxna och 2 barn 4-16 år. *
 • Fri flygning vid fyra tillfällen med ett urval av Aeroseums simulatorer.

Silvermedlemskap. Medlemsavgift 500 kronor per år. Förmåner:

 • Fritt inträde vid tre tillfällen under ordinarie öppettider. *
 • Fri flygning vid två tillfällen med ett urval av Aeroseums simulatorer.

Bronsmedlemskap. Medlemsavgift 250 kronor per år. Förmåner:

 • Fritt inträde vid två tillfällen under ordinarie öppettider. *
 • Fri flygning vid ett tillfälle med ett urval av Aeroseums simulatorer.

*) Fritt inträde gäller ej vid specialarrangemang/mässor. Vid sådana tillfällen erbjuds medlemmar i Aeroseums Vänner 50% rabatt på inträdesavgiften.

Dessutom tillkommer nedanstående förmåner med ett medlemskap i Aeroseums Vänner:

 • Vi skickar löpande ut ett särskilt nyhetsbrev med en uppdatering om vad som händer på Aeroseum.
 • Medlemmarna blir inbjudna till volontärsträffarna som arrangeras kvällstid ett antal gånger per år. Vid dessa träffar ges information om Aeroseum, följt av ett föredrag om något flygrelaterat ämne.
 • Medlemmarna blir dessutom inbjudna till Aeroseums grillkväll på våren och till ”höstgrytan” i december. Även vid dessa träffar lämnas information om verksamheten vid Aeroseum.

Så här går det till:
När du vill ge bort ett medlemskap i julklapp så skickar du ett mejl till info.av@aeroseum.se och meddelar mottagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt vad du själv heter. Betala sedan in medlemsavgiften till Bg. 580-3531 eller swisha betalningen till 123 221 82 38 så skickar vi ett medlemskort tillsammans med ett välkomstbrev till honom/henne. Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen.

Föreningens kassör Lars Andersson fixar gärna ett gåvobevis att använda när man ger ett medlemskap i present. Kontakta Lars på telefon 0703-26 79 50 eller med e-post till: lasse.andersson51@outlook.com

Kontakta gärna Lars om du har frågor.

221017 

Nytt från Aeroseum – en lägesrapport av Roger Eliasson

– Först vill jag framföra ett mycket stort Grattis till Veteranflygsällskapet för premiärflygningen med GV 38:an SE-AHC som ägde rum här på Säve den 28 juli. Det var en mycket efterlängtad händelse efter att renoveringsarbetet pågått i 24 år. Den påbörjades 1998 i GVFS bygglokal på Säve, men flyttades 2003 ner till Aeroseum, när Sällskapet erbjöds ett utrymme här för bygg- och renoveringsverksamheten. Arbetet med GV 38:an har under åren kunnat följas av alla besökare till Aeroseum och det har väckt stort intresse.

– På grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra Barnens Flyghelg och Modell- och Hobbymässan varken under 2020 eller 2021, vilket var väldigt tråkigt, men i år kunde vi glädjande nog arrangera båda dessa populära event. Att döma av besökstillströmningen var arrangemangen mycket efterlängtade. Ordningen således återställd, kan vi konstatera.

– Ett nytt projekt, med arbetsnamnet ”Höjdpunkten”, som vi nyligen lanserat är att bygga en aktivitetsyta uppe på Aeroseumberget. Vår idé är att bygga en handikappanpassad park med flygtema, där man kan umgås, leka och utforska fysikens lagar med hjälp av exempelvis en linbana, en vippgunga och en hinderbana, som redan anskaffats. Vi planerar också att bygga en stor solcellspark uppe på Aeroseumberget.

– Den 20 september rullade skrovet av renoveringsprojektet ”Flygande J 22” högtidligt ner i Aeroseum bevittnat av ett 50-tal gäster. Det var lämpligt nog på dagen 80 år sedan detta helsvenska jaktflygplan gjorde sin premiärflygning. Det är projektorganisationen Warbirds of Sweden som på uppdrag av ägaren Svedinos Bil &Flygmuseum i Ugglarp åtagit sig att renovera flygplanet 22149 till flygande skick. Här står det nu uppställt där det fortsatta renoveringsarbetet skall bedrivas, till glädje för alla flyghistoriskt intresserade besökare till Aeroseum, som ”från första parkett” kan följa färdigställandet av J 22:an.

– En mycket glädjande nyhet är, att JAS 39-2 Gripen äntligen kommer till Aeroseum, Det handlar om det andra provflygplanet som byggdes för att bland annat utföra tester av styrsystemet. Planet som kommer till Aeroseum flög för första gången år 1990. Efter en total flygtid på 461 timmar överlämnades det till Flygvapenmuseum 1999 och flyttar nu in hos oss på Aeroseum 2022.

– Inga besökare har väl missat att det sedan ett par månader står två Lockheed Hercules uppställda utanför östra nedfarten till Aeroseum. Det är det första och det tredje exemplaret av flygplan Hercules, som anskaffades av Flygvapnet på 1960-talet. Det ena Hercules-planet, -3, skall demonteras på plats. Cockpit skall därefter överlämnas till Flygvapenmuseum i Linköping för visning. Flygplan -1 skall deponeras hos Aeroseum. Vingarna, stjärtpartiet och motorerna, som i dag saknas skall monteras. Avsikten är, att vi skall kunna visa flygplanet både ut- och invändigt för besökare.

– Men inte nog med detta – för bara någon vecka sedan fick Aeroseum ett erbjudande att få disponera två Saab 105, SK 60. Flygplantypen blir nu tillgänglig för museiplacering efter att det tas ur tjänst som skolflygplan i Flygvapnet och ersätts med en annan flygplantyp. Det blir ett mycket intressant tillskott till Aeroseums flygplanpark, som vi gläds åt.

– Nu har vi dessutom ”Halloween” och ”Jul på Aeroseum” att se fram emot.  Det händer alltid något på Aeroseum, brukar vi säga, och visst har vi väl fog för det, eller hur, säger Roger Eliasson som avslutning.

Flygande veteranflygplan GV 38
Hercules 841

Nyhetsbrev till medlemmarna i föreningen Aeroseums Vänner – 2022-06-15

Aeroseum gör en helt ny satsning på att bygga upp en unik, pedagogisk aktivitetspark ovanpå berget.

Aeroseum bedriver sedan många år en läroplansbaserad skolverksamhet under ledning av anställda pedagoger. Skolverksamheten syftar till, att med hjälp av de utställda föremålen, flygplan, helikoptrar och andra luftfarkoster skapa en ökad förståelse och dito intresse för naturvetenskap och teknik hos de besökande skoleleverna.

Ovanpå berget som hyser Aeroseum avser vi nu göra en helt ny satsning genom att i detta vackra naturområde bygga upp en unik, pedagogisk, 70 000 m2 stor, upplevelsebaserad aktivitetspark. Målgrupperna utgörs av alla kategorier besökare – barn, ungdomar, vuxna, familjer, äldre och funktionshindrade. Här skall besökarna engageras och tränas i problemlösning, samarbetsövningar och motorik. Särskild uppmärksamhet i utformning av anläggningens olika stationer ägnas åt besökare med olika slags funktionshinder.

Avsikten är, att bygga ut parken med olika lärostationer. Som ett av de första stegen är, att uppföra en pedagogiskt utformad hinderbana med ett tiotal olika hinder, som skall uppmuntra till samarbete för att komma i mål. Den skall locka alla kategorier besökare att prova på.

I ett tidigt skede skall vi även bygga en linbana där vi med hjälp av olika experiment skall prata om krafters påverkan på en kropp.

Satsningen på uppbyggnad av denna aktivitetspark med arbetsnamnet ”Höjdpunkten” löper över flera år. Vår vision är, att successivt installera 20–30 olika pedagogiska stationer på den aktuella aktivitetsytan. En viktig del är, att från början placera ut ett antal picnicbord och iordningsställa några grillplatser för besökarna att utnyttja.

Just nu pågår en förstudie av projektet under ledning av arkitekt Bo Lindholm, Göteborg tillsammans med Julia Neteniel från Uppsala universitet. Studien skall utmynna i en kickoff i början av september.

I projektet samarbetar vi bl.a. med:
Chalmers Tekniska Högskola, som tillför förståelse för teknik, och teknikutveckling.
Göteborgs Universitet, Pedagogiska institutionen, som tillför kunnande inom pedagogik.
RBU – Riksförbundet för Rörelsehindrade barn.
Referensgrupper ned representanter för målgrupperna.

Medlemmarna i föreningen Aeroseums Vänner är varmt välkomna att bidra med förslag och synpunkter. Kontaktperson är Roger Eliasson, 0708-99 23 82, roger.eliasson@aeroseum.se

 

Aeroseums Vänner skänker pengar till projekt ”Höjdpunkten”.

Styrelsen för Aeroseums Vänner beslutade den 9 juni att skänka 5 000 kronor till Aeroseum ”öronmärkta” att användas för anskaffning av den hinderbana som skall installeras ovanpå berget som en del i satsningen på projekt ”Höjdpunkten”. Roger Eliasson framförde vid detta besked ett varmt tack till Aeroseums Vänner för det värdefulla bidraget!

Medlemskap i Aeroseums Vänner – en idealisk present

Att ge bort ett medlemskap i Aeroseums Vänner för 2022 är en idealisk present vid födelsedagar och andra tillfällen. Det är en gåva som skänker mycket glädje för alla åldrar, och du bidrar dessutom till att stödja Aeroseums insats att bevara svensk kultur- och flyghistoria!

Föreningens kassör Lars Andersson fixar gärna ett gåvobevis att använda när man ger ett medlemskap i present. Kontakta Lars på telefon 0703-26 79 50 eller med e-post på: lasse.andersson51@outlook.com

De olika avgiftsnivåerna med tillhörande medlemsförmåner att välja på finner du nedan på denna sida.
Kontakta gärna Lars Andersson om du har frågor om medlemskap i föreningen Aeroseums Vänner.

Garanterad premie vid medlemsvärvning!

Hej alla medlemmar i Aeroseums Vänner!

Vi i styrelsen har som målsättning att öka antalet medlemmar i föreningen, och på det sättet kunna öka det ekonomiska bidraget till Aeroseum. Vi hoppas på er hjälp, som redan är medlemmar, att uppnå detta mål genom att värva vänner och bekanta. Vi skickar därför 5 informationsblad, som kan användas vid medlemsvärvning.

Man kan även ge bort ett medlemskap i Aeroseums Vänner, det är en idealisk gåva vid födelsedagar och andra tillfällen som skänker mycket glädje för alla åldrar.

Vi vill passa på att påminna om nyheterna, att förutom de olika förmåner som följer med ett medlemskap beroende på vilken avgiftsnivå man väljer, så blir man nu som medlem inbjuden till de volontärträffar som arrangeras kvällstid ett antal gånger per år med information om Aeroseum oftast följt av ett föredrag om något flygrelaterat ämne. Medlemmarna kommer dessutom att bli inbjudna till Aeroseums grillkväll på våren och till ”höstgrytan” i december. Även vid dessa träffar med trevlig samvaro lämnas information om verksamheten vid Aeroseum.

Men nu till senaste nytt: Som en ”morot” för medlemsvärvning erbjuder vi nu en garanterad premie i form av en valfri bok ur Aeroseums mycket omfattande antikvariska sortiment för varje ny medlem man värvar.

Så här går det till:
När du har värvat en vän så skickar du ett mail till info.av@aeroseum.se och meddelar vännens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, samt vad du själv heter. När vi sedan har fått medlemsavgiften från vännen så skickar vi ett medlemskort till honom/henne, och till dig skickar vi en bekräftelse som säger att du får välja valfri bok i Aeroseums antikvariska bokhandel.
För de medlemmar som inte har e-post fungerar det på samma sätt, fast istället för e-post skickar ni ett vanligt brev till:

Lars Andersson
Gunnaredsterrassen 73
424 66 Angered

Lycka till med era värvningsinsatser!
Styrelsen för Aeroseums Vänner

Nya förmåner ger ökat mervärde med medlemskap i Aeroseums Vänner

Förutom de olika förmåner som följer med ett medlemskap beroende på vilken avgiftsnivå man valt, kan vi nu med glädje informera om följande, tillkommande förmåner med ett medlemskap i Aeroseums Vänner:

 • Vi kommer löpande att skicka ut ett särskilt nyhetsbrev med en uppdatering om vad som händer på Aeroseum.
 • Medlemmarna kommer att bjudas in till volontärsträffarna som arrangeras kvällstid ett antal gånger per år. Vid dessa träffar ges information om Aeroseum, följt av ett föredrag om något flygrelaterat ämne.
 • Medlemmarna kommer dessutom att bjudas in till Aeroseums grillkväll på våren och till ”höstgrytan” i december. Även vid dessa träffar lämnas information om verksamheten vid Aeroseum.

Dessa nya förmåner syftar dels till att skapa ett betydande mervärde med medlemskapet i Aeroseums Vänner dels till att främja samhörigheten både mellan medlemmarna själva och med Aeroseum. På detta sätt hoppas vi skapa ett ökat intresse att bli medlem i föreningen och att man sedan gärna förnyar medlemskapet år från år.

Varmt välkommen att bli medlem du också! Hur du gör för att anmäla dig framgår längre ner på denna sida. Har du frågor är du välkommen att kontakta Ulf Delbro, ordförande i Aeroseums Vänner: ulf.delbro@gmail.com  0733-39 32 17 eller föreningens kassör och medlemsregistrator Lars Andersson: lasse.andersson51@outlook.com  0703-26 79 50.

 

Du är välkommen att höra av dig till vår e-postadress om du har några frågor.

Styrelsen för Aeroseums Vänner

Medlemmar i Aeroseums Vänner Styrelse 2021
Ordförande Ulf Delbro, Kassör Lars Andersson, Sekreterare Marianne Palmqvist, Ledamot Sune Larsson, Ledamot Per Helmerson

ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Aeroseums Vänner inbjuds till årsmöte enligt nedan:
Datum: Tisdagen den 15 mars
Tid: Kl 18:00
Plats: Ordersalen i berget
Vi bjuder på kaffe med tilltugg
I mån av tid och intresse kommer vi som avslutning att göra en kort, guidad tur i berget.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Aeroseums Vänner skänker ett uppskattat bidrag till 2. Helikopterdivisionen

Aeroseum har tre stycken helikoptrar av typ Hkp 4 förvarade i berghangaren. 2. Helikopterdivisionen bildades inom Aeroseums organisation 2013 och består av f.d. officerare och civila från den ursprungliga 2. Hkp-divisionen inom Försvarsmakten. Dessa eldsjälar har sedan dess arbetat med att få Hkp 4  Y70 civilt auktoriserad av Luftfartsverket. Detta skedde 2018, och helikoptern gjorde då den första flygningen med nationellt flygtillstånd.

Under helgen den 25-26 september rangerades Y 70 och Y 72 upp ur berget för motorkörning – den första sedan 2019. Under söndagen den 26 skedde motorkörningen av Y 70 inför en entusiastisk publik i ett strålande sensommarväder. Detta speciella tillfälle firades med 2. Helikopterdivisionens Pipes and Drums som spelar säckpipor och trummor samt Skepplanda Hemvärns- och kulturförening som kom med en bevakningstropp och koktross.

Vid eventet fick 2 Helikopterdivisionen dessutom motta en donation om 6 000 kronor från föreningen Aeroseums Vänner som ett bidrag till att fortsatt hålla helikoptern i flygbart skick. Gåvobeviset, som blev mycket uppskattat, överlämnades av vänföreningens ordförande Ulf Delbro till Jan Ljungholm från 2.Hkpdivisionen

Bli medlem i Aeroseums Vänner

Aeroseum gör en enastående kultur- och flyghistorisk insats i berghangaren vid Säve flygplats. Men, verksamheten är mycket resurskrävande. 2014 bildades därför Föreningen Aeroseums Vänner, som framför allt har till uppgift att stödja Aeroseum ekonomiskt. Behållningen går därför till att bidra till att Aeroseum kan genomföra olika, viktiga projekt.

Alla som värnar om att svensk kultur- och flyghistoria bevaras och vill bidra med stöd till Aeroseum för denna insats är välkomna att bli medlemmar i Föreningen Aeroseums Vänner. Medlemskap erbjuds i flera nivåer med olika medlemsavgifter och förmåner. Nedanstående gäller 2022:

Guldmedlemskap. Medlemsavgift 1000 kronor per år. Förmåner:

 • Fritt inträde vid fem tillfällen under ordinarie öppettider för en person eller för medlems familj, max 2 vuxna och 2 barn 4-16 år.
 • Fri flygning vid fyra tillfällen med ett urval av Aeroseums simulatorer.

Silvermedlemskap. Medlemsavgift 500 kronor per år. Förmåner:

 • Fritt inträde vid tre tillfällen under ordinarie öppettider.
 • Fri flygning vid två tillfällen med ett urval av Aeroseums simulatorer.

Bronsmedlemskap. Medlemsavgift 250 kronor per år. Förmåner:

 • Fritt inträde vid två tillfällen under ordinarie öppettider.
 • Fri flygning vid ett tillfälle med ett urval av Aeroseums simulatorer.

Förutom förmånerna ovan kommer medlemmarna då och då att få ett nyhetsblad med information om pågående och kommande projekt. Dessutom kommer man även att få en inbjudan till informationsträffar vid några tillfällen under året.

Medlemsförmånerna gäller ej vid specialarrangemang/mässor.

Medlemskapet gäller per kalenderår. Årsavgift erlagd efter oktober månads utgång gäller även nästkommande år.

Vi hoppas att du vill stödja Aeroseum genom att bli medlem i Aeroseums Vänner. Du är varmt välkommen!

Betala in din medlemsavgift till Bg 580-3531, Aeroseums Vänner,
eller Swisha oss på nr 123 221 82 38

Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningen. Skicka i samband med detta ett e-mail till info.av@aeroseum.se med ditt namn, adress (gatuadress, postnummer, ort) samt telefonnummer.
Dina uppgifter behandlas i enlighet med PUL.