NY SATSNING PÅ FÖRENINGEN AEROSEUMS VÄNNER – NY STYRELSE VALD

20e juli 2021

NY SATSNING PÅ FÖRENINGEN AEROSEUMS VÄNNER – NY STYRELSE VALD. Aktivitetsnivån och nyrekryteringen av medlemmar till föreningen Aeroseums Vänner har under ett par års tid varit låg, vilket framför allt orsakats av Covid 19 och därtill hörande restriktioner. Eftersom ekonomiskt stöd från Aeroseums Vänner är mycket viktigt för Aeroseum beslutades nyligen, efter lättnader i restriktionerna, att satsa på en nystart av föreningen. I början av juni valdes därför en ny styrelse med följande sammansättning: Ordförande Ulf Delbro, sekreterare Marianne Palmqvist, kassör Lars Andersson samt ledamöterna Per Helmerson, Björn Kjessler och Sune Larsson. Alla som värnar om att svensk kultur- och flyghistoria bevaras och vill bidra med stöd till Aeroseum för denna insats är välkomna att bli medlemmar i Föreningen Aeroseums Vänner. Medlemskap erbjuds i flera nivåer med olika medlemsavgifter och förmåner. Läs om detta på vår hemsida: https://aeroseum.se/aeroseums-vanner/