Historia

Aeroseum Flygets Upplevelsecenter

smha

Bakgrund

Den världsunika anläggningen i Säve består av ett underjordiskt bergrum på 22 000 m2. Markområdet ovan jord är 70000m2.
Berghangaren färdigställdes 1955 och ligger nära 30 m under jord och byggdes vid dåvarande Göta Flygflottilj (F9) numera Säve Flygplats.
Sedan 1 januari 2008 ingår Aeroseum i nätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA) som sorterar under Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM).
Berganläggningen med omgivande markområden ägs av Fastighetskontoret Göteborg

Med anledning av Kalla kriget och kärnvapenhotet byggdes den nya och betydligt större berghangaren djupt under marknivå. Bilden med J 29 Tunnan är tagen 1958, tre år efter invigningen av “Nya berget”.

Koncept

I den flyghistoriska kulturanläggningen Aeroseum visas flygets historia och utveckling. Allt från Ikaros till dagens moderna flygplan, helikoptrar och andra flygande farkoster. Civila, militära, nationella och internationella.
Aeroseum är ett upplevelsebaserat aktivitets-center där man ska kunna uppleva miljön och känslan av flygande farkoster med alla sina sinnen. Förutom att besökarna får se alla dessa föremål får de också möjlighet att bygga, restaurera, flyga virtuellt och även flyga verkligt med gamla flygplan och helikoptrar. I det natursköna området som finns ovanpå berganläggningen håller en flyginriktad kunskapspark på att anläggas.
Utställningarna presenteras i upplevelsebaserad, experimentell och pedagogisk form. Vi vill stimulera barns och ungdomars intresse för teknik och naturvetenskapliga ämnen.
Aeroseum erbjuder upplevelser som tidigare inte funnits tillgängliga för allmänheten, bland annat flygning med veteranflygplan och helikoptrar.

Visionen togs fram 1999 och mycket i den har idag förverkligats!