J 35 flyger utomlands

J 35 Draken kom att exporteras i större omfattning än andra svenska plan innan JAS 39 Gripen. Inte minst var det Sveriges två grannar, Danmark och Finland, som beslutade sig för att satsa på Draken när nya plan skulle införskaffas. Schweiz tittade också på Draken, men kom att göra upp om ett kontrakt om 100 multirollflygplan av den franska typen Mirage III.

Draken förlorade på målsnöret och en av motiveringarna var att det var för mycket av ett rent jaktplan. Detta trots att Draken på flera punkter presterade bättre än Mirage, bland annat vid flygning på låg höjd. Det hela kom med tiden att leda till en infekterad politisk affär i Schweiz när Mirage visade sig kosta mycket mer än vad schweiziska flygvapnet hävdat. Det slutade med att chefen för schweiziska flygvapnet fick sparken.

Men köp av stridsflyg avgörs inte alltid av vad som är bäst utan vad som passar bäst politiskt.

Danmark

Då gick det bättre med att sälja Draken till Danmark. Danmark önskade både ett nytt markattackplan och ett spaningsplan. Draken hade inte konstruerats för markattack men kunde genomföra det. Första gången blev det avslag men efter anpassningar erbjöds Danmark en egen för attack anpassad Draken kallad SAAB 35XD. Nu var Draken med på banan igen och år 1968 blev det affär. Danmark köpte 20 stycken av den nya attackversionen, 20 stycken av spaningsversionen samt totalt 10 stycken av skolversionen.

En dansk Draken som prydnadsflygplan utanför sin gamla bas. Foto Peter Langsdale

Finland

Sedan kom turen till Finland som behövde skaffa nya jaktplan rätt så fort. Draken stod emot rivalen MIG 21 som redan fanns i finska flygvapnet. MIG 21 var något billigare i inköp men Draken vann på billigare underhåll, billigare drift och längre livslängd.

MIG-21 är ett mycket framgångsrikt jaktplan av samma generation som J35 Draken. Denna MIG kom att tjänstgöra tillsammans med Draken inom Finska Flygvapnet. Foto Peter Langsdale.

Den finska Drakenversionen baserade sig på J 35F och hade i stort samma utrustning och beväpning som den svenska versionen. Det blev en del extra jobb för att se till så att man inte kunde läsa ut vilka frekvenser den svenska versionen använde för att styra RB 27 men slutligen fick Finland sina Draken 1972. De finska Drakenplanen kom att flyga ett år mer än de svenska, fram till år 2000 när de sista planen pensionerades vid flygflottiljen i Rovaniemi.

Finsk Draken i luften över ”De tusen sjöarnas land”.

Österrike – den sista Drakenoperatören

Det tredje land som köpte Draken var Österrike, som hade köpt svenska J 29 Tunnan tidigare. Intresset fanns redan på 1960-talet men det var först 1985 som det blev affär.

Österrike var begränsat av avtal från Andra Världskrigets slut vad gällde deras flygvapen. Det fanns begränsningar i form av att man var förbjudna att bestycka flygplanen med målsökande robotar. Detta gjorde att Österrike fastnade för den äldre J 35D som hade två stycken 30 mm automatkanoner istället för en kanon i den nyare J 35F.

Affären blev hett debatterad i Österrike eftersom Draken då var ett äldre system och de plan som köptes var begagnade. Emellertid genomgick samtliga plan en grundlig renovering innan de levererades till sin nya ägare, Österrikes flygvapen.

När Jugoslaviens sönderfall startade 1991 med 10-dagarskriget mellan Slovenien och Jugoslavien kränktes Österrikes luftrum upprepade gånger av jugoslaviskt stridsflyg och Drakenplanens begränsade beväpning gjorde sig gällande. Trots denna begränsning bidrog dock J 35:orna till att förhindra att kriget spillde in över gränsen till Österrike och därmed att landet blev indraget i konflikten. Insatserna gjorde också att österrikarnas inställning till ”Det flygande järnskrotet” (som Draken kallats av sina belackare) ändrades över en natt.

Vid Sovjetunionens sammanbrott samma år så blev de gamla fördraget från 1945 inaktuellt och Österrike kunde skaffa jaktrobotar till Drakenplanen.

Österrike blev också det land som opererade Draken längst av alla. Först 2005 genomförde österrikiska flygvapnet det sista uppdraget med Draken som sedan ersattes av Eurofighter Typhoon.