Saab J35J Draken

Står som monument vid infartsvägen till Säve depå och Aeroseum