2 Helikopter divisionen

Helikopter 4, Y 70

2 helikopterdivisionen

HISTORIA
Regeringen beslutade 2004 att minska antalet helikopterbaser i Sverige. Det innebar att 2.a Helikopterdivisionen i Göteborg skulle avvecklas. Den 28 april 2006 avslutades en mer än 30-årig epok på Säve.
2013 fattade regeringen ett beslut om totalavveckling av Helikopter 4 och i februari offentliggjordes en affär där Försvarsexportmyndigheten sålt tio av landets fjorton Helikopter 4 till det amerikanska privata företaget Columbia Helicopters i USA. Av de resterande fyra helikoptrarna hamnade en på flygvapenmuseet i Linköping och tre på Aeroseum.
Aeroseum önskade då att en Helikopter 4 skulle iordningställa och behållas flygande inom Aeroseum organisation.
Som en del i Aeroseum organisation återskapades 2.a Helikopterdivisionen 2013 av f.d. officerare och civila som hade tillhört den ursprungliga 2.a Helikopterdivisionen före nedläggningen. De var beredda att ta på sig uppgiften att verkliggöra önskemålet att få en av de tre tilldelade Helikopter 4 (Y70) auktoriserad i det svenska civila luftfartssystemet.

VERKSAMHET
Målet är att kunna genomföra flygningar årligen i samband med att Barnens flyghelg och en flygdag på hösten.
Utöver detta fasta flygdagar kommer det att vid behov genomföras ytterligare flygningar.
FAKTA Y70
Y70 levererades 1974 till Marinflyget och var baserat på 2. Hkpdiv, Säve under större del av sin tid.
Togs ur tjänst i Försvarsmakten 2011
Landade på Säve 2011
Aeroseum/2. Hkpdiv bildades 2013
2013 – 2018 Förrådsunderhåll och motor – och rotorstarter
Första flygningen 2018-10-15
Den 14 november 2018 fick helikoptern nationellt flygtillstånd

Kontaktperson
Jan Ljungholm
070 899 23 80
jan.ljungholm@aeroseum.se

Bogserar Y 70 Vertol
Foto Anna Sahlback

HKP 4 Yngve 70. Beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde

HKP 4 Yngve 70. Beslut om luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde En fantastisk framgång för 2 helikopterdivisionens arbete. Texten nedan är beslutet om HKP 4 Yngve 70, som skickats till oss ifrån Transportstyrelsen.