Skolprogram

Aeroseums bergshangar är en annorlunda lärandemiljö med autentiska föremål som skapar nyfikenhet, intresse och en grogrund för lärande!

Vi har spännande och inspirerande aktiviteter och visningar som passar alla, från förskola till gymnasium. Naturligtvis kan vi anpassa våra visningar och pedagogiska program, prata med oss redan vid bokningen så att vi gemensamt kan komma fram till en lösning som gör ert besök både lärorikt och minnesvärt.

Skolprogrammen är utformade av Aeroseums legitimerade lärare och har koppling till läroplanerna. Skolprogrammen utförs tillsammans med pedagog på Aeroseum eller på egenhand med hjälp av uppdragskort. Programmen tar ca 1h

Besök Aeroseum online

Vi erbjuder skolprogram som är online anpassade. Elever och lärare kan interagera med vår skolpedagog under hela besöket. Detta är en unik möjlighet för alla skolor som inte kan resa till oss.

På Aeroseum finns mycket att upptäcka tillsammans!

Förskolan

Skolprogrammen för förskolan är lekfulla och inspirerande  

Läs mer >>

 

Skolår 7-9

För årskurs 7-9 erbjuds inspirerande skolprogram som genom upplevelser  omsätter den teoretiska förståelsen till praktik

Läs mer >>

Skolår F-3

För elever i förskoleklass till år tre erbjuds upplevelsebaserade och lustfyllda skolprogram.

Läs mer >>

Gymnasiet

På ett informativt sätt överförs den teoretiska förståelsen till praktik genom skolprogrammen för gymnasiet.

Läs mer >>

Skolår 4-6

Skolprogrammen för årskurs 4-6 är upplevelsebaserade, inspirerande och lärorika

Läs mer >>

Vuxenutbildning

På ett informativt sätt överförs den teoretiska förståelsen till praktik

Läs mer >>