Flygkommunikation

Denna interaktiva utställning visar och förklarar hur flygplan har kommunicerat med varandra och med personer på marken. Under flygets barndom användes flaggor och handsignaler, idag används modern radioutrustning som även kan testas av besökarna.

Producerad av Aeroseum med hjälp av stipendium från Stiftelsen för forskning och utveckling inom radio- och teleteknik och dess historia.