Propellerepoken

Utställningen gör nedslag under flygets första 40 år, fram till 1945. En tid som kännetecknades av snabb utveckling och pionjäranda i skuggan av första och andra världskriget. Det var också propellerplanens tid.

Utställningen är producerad av Aeroseum