Luftförsvaret i Västra Sverige

Hur fungerade luftförsvaret under Kalla Kriget?

Denna utställning består av tre separata delar.

  • LS-tornet (Luftbevakningstation) där fientligt flyg kunde upptäckas och rapporteras vidare.
  • Stril-Rummet (Luftförsvaret), här ser vi lite om allt vad gäller insamling och bearbetning av flyg i vårt närområde.
  • KC (Kommandocentralen) där utövades den aktuella ledningen av flygbaser. Startordern till jaktflyget gick från Stril via KC till flygplanet

Producerad av Aeroseum