Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. De räddar, hjälper, övervakar och motverkar brott längs Sveriges kust. Kustbevakningen deltar även i olika internationella uppdrag.

Utställningen som är producerad av Kustbevakningen visar huvudsakligen Kustbevakningsflygets uppgifter och verksamhet.

Uppbyggd i samarbete med Aeroseum.