Kalla Kriget

I denna utställning får du svar på hur tidsepoken “Kalla Kriget” började och varför denna tid är så viktig för utformningen av berget och för vår samtid. Utställningen speglar några av de viktigaste händelserna i Kalla Krigets historia.

Producerad av Aeroseum