Jerker Berg

En fantastisk man i sin egenutvecklade flygande farkost. Trots en flygolycka som medförde att Jerker blev rullstolsbunden, fortsatte han att flyga på egen hand över hela Norden och även Europa.

Material från Jerker och hans familj.

Producerad av Aeroseum