Spioner

Under Kalla Krigets dagar var spioner en viktig underrättelsekälla för främmande makt. Alla spionerade på alla.

En utställning om kända Svenska spioner och hur de blev värvade av utländsk makt.

Materialet är framtaget av SMHA (Sveriges Militärhistoriska Arv) och utställningen är producerad av Aeroseum