Utställningar

Aeroseum har ett antal utställningar som främst handlar om Kalla Krigets företeelser men även andra verksamheter som har med flyg att göra.

Utställningarna förbättras ständigt och nya tillkommer. Här presenteras några av våra basutställningar.